share

prostate cancer

Last updated: 4 Mar 2024
212 Views
ต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก(Prostate Cancer)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์รู้จักภัยเงียบของมะเร็งต่อมลูกหมาก
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชาย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่ประมาณ 3,700 รายต่อปี หรือมีอุบัติการณ์ 7.7 รายต่อประชากร 100,000 คน

สำหรับการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ 1,700 ราย
ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ ในระยะเริ่มแรกอาจไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้นอาจทำให้เกิดการกดทับบริเวณท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่งหรือหยุดเป็นช่วง ๆ รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากอาจคล้ายกับโรคต่อมลูกหมากโต หรือปัญหาอื่น ๆ ของต่อมลูกหมากก็ได้ ดังนั้น ผู้ป่วยควรสังเกตความผิดปกติของร่างกาย และรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจโรคได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากมีหลายวิธี เช่น การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate specific Antigen: PSA) การตรวจทางทวารหนักโดยแพทย์จะใช้นิ้วสอดไปในทวารหนักเพื่อตรวจคลำดูว่าพื้นผิวรูปร่างและขนาดของต่อมลูกหมากมีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเล็กและยังไม่ลุกลามแพร่กระจ่ายไปสู่อวัยวะอื่น ทำให้การวินิจฉัยและรักษาทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายขาดจากโรคสูงขึ้น

มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายไทย โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ว่า จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีอาการปวดเมื่อปัสสาวะ หากท่านมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาที่จะเริ่มตรวจสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม มะเร็งต่อมลูกหมากหมายถึงเป็นภัยเงียบที่ผู้ชายบางท่านอาจไม่รู้ตัว เนื่องจากในบางท่านอาจไม่แสดงอาการใดๆเลย หรือไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนในเบื้องต้น กว่าจะตรวจพบก็เป็นมากหรือลุกลามไปสู่อวัยวะสำคัญอื่นๆ ของร่างกาย

มะเร็งต่อมลูกหมากมีอัตราการเกิดในผู้ชายไทยสูงขึ้นทุกปี
อีกหนึ่งโรคที่ดูเหมือนจะยอดฮิตแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวในสังคมไทยก็คือมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่พบว่ามีอัตราการเกิดในผู้ชายไทยสูงขึ้นทุกปี ถึงแม้จะพบไม่บ่อย แต่ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโรคดังกล่าวพบมากเป็นอันดับ 4 ของผู้ชายไทยอีกด้วย

โดยทั่วไปโรคะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดกับผู้ชายสูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและที่เห็นว่าในชายไทยมีอัตราการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นก็อาจแสดงให้เห็นถึงผู้ชายไทยมีอายุยืนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง เพราะถ้าหากอายุไม่ยืนก็จะไม่เป็นโรคนี้

ส่วนข้อสงสัยที่ว่าในคนเอเชียมีโอกาสเป็นมากกว่าคนยุโรปหรือไม่นั้น
ความจริงแล้วกลับพบว่าคนในยุโรปมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าคนเอเชียเสียอีก สาเหตุหนึ่งที่สำคัญน่าจะมาจากอาหาร อย่างในคนญี่ปุ่นที่ทานปลากับถั่ว พบว่ามีอัตราการเกิดโรคดังกล่าวน้อยมาก แต่ถ้าหากลองไปสำรวจในคนญี่ปุ่นที่อพยพไปอยู่ทรานฟรานซิสโก กลับพบว่ามีอัตราการเกิดโรคนี้สูงเทียบเท่ากับคนยุโรป แม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานกับคนยุโรปเลยก็ตาม จึงคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการเกิดโรค

ส่วนในแถบสแกนดิเนเวียพบว่ามีผู้ที่เป็นโรคนี้ในอัตราสูง ทั้งยังมีการสันนิษฐานไว้ว่าอาจเกี่ยวกับวิตามินดีด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าวิตามินดีเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการเกิดโรคหรือไม่ ยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น นอกจากนี้ปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยเช่นกัน และจากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีอัตราการเกิดโรคเป็น 16.72% ในผู้ชายทั่วไป

โดยปกติเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นประมาณ 50 ปีจะมีอาการปัสสาวะลำบาก
ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากอาจแฝงมาหรืออาจเป็นต่อมลูกหมากโต เบื้องต้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการ โดยแพทย์จะทำการคลำก้นและถ้าเจอก้อนก็จะดูว่าขรุขระและแข็งหรือไม่ หากไม่ก็จะทำการติดตามอาการต่อไป แต่ถ้าหากใช่นั่นก็อาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

โดยทั่วไปยังสามารถสังเกตได้ที่ค่า PHA ซึ่งเป็นสารโปรตีนที่สร้างจากต่อมลูกหมาก ค่าที่ดีไม่ควรเกิน 4 แต่ถ้าเกินก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ในขณะเดียวกันต่อมลูกหมากโตก็ทำให้สร้าง PHA ได้มากเช่นกัน

อาการทั่วไปที่ส่งสัญญาณได้แก่
ไม่สามารถปัสสาวะได้ ปัสสาวะต้องเบ่งนาน ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน ปัสสาวะอ่อนแรง อาจปวด แสบ ระหว่างการถ่ายปัสสาวะ และถ้าหากมีญาติเป็นโรคนี้ด้วยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง

โดยทั่วไปมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีปัญหาต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ มีเลือดปนในปัสสาวะ หรือปนกับอสุจิ และอาจพบได้ว่ามีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา ทั้งนี้สำหรับการแข็งตัวยังพบว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งโดยตรง เว้นแต่เป็นมากๆ จนไปกินเส้นประสาท ก็จะทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงแต่บางครั้งอาการนี้อาจส่อถึงโรคหัว และหลอดเลือด และหัวใจได้ด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโรคนี้มากกว่าโรคมะเร็งด้วยซ้ำไป
ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะที่อยู่ค่อนมาทางด้านล่างระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำเมือก และน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ จึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
ปัจจุบัน แพทย์พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่
อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไป
เชื้อชาติ พบมากในกลุ่มชายชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและอเมริกา ขณะที่ชาวเอเชียพบได้น้อยกว่า
อาหาร การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ให้พลังงานสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะทำให้เกิดอาการแปรปรวนของระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่พุ่งหรือต้องใช้เวลาในการเบ่ง หากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยจะปัสสาวะลำบาก และบ่อยขึ้น จนถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้มากในเพศชาย ดังนั้นการตรวจร่างกายประจำปีจึงเป็นสิ่งที่ผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปไม่ควรละเลย เพราะทำให้พบมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยง

มะเร็งต่อมลูกหมาก
ระยะของมะเร็งกำหนดจากตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็ง และการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะร่างกาย ระยะของมะเร็งมีความสำคัญต่อการรักษาเพราะจะช่วยให้แพทย์หาวิธีการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลต่อการหายของโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวหรือดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มต้น พบมะเร็งเฉพาะในต่อมลูกหมากเพียงกลีบเดียว และยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย โดยพบทั้งสองกลีบของต่อมลูกหมาก ยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจายออกมาที่ผิวด้านนอกของต่อมลูกหมาก และอาจลุกลามเข้าท่อน้ำเชื้อด้านข้าง

ระยะที่ 4 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก และต่อมน้ำเหลือง

ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง
อายุ อายุที่มากขึ้นยิ่งพบได้มากขึ้น มักพบในคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
เชื้อชาติ พบได้บ่อยในชายผิวดำและชาวตะวันตก ในขณะที่ชาวเอเชียพบได้น้อยกว่า
กรรมพันธุ์ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ 15-20% ถ่ายทอดทางยีน คนที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ
อาหาร เช่น อาหารที่มีไขมันทรานส์ ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และเนื้อแดง
อาการเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง

ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่
ไม่มีอาการใดๆ แต่ค่าตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีสารบ่งชี้มะเร็ง (PSA) สูงกว่าปกติ
มีอาการทางปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะลำบาก และบ่อยขึ้น จนถึงปัสสาวะเป็นเลือดได้
มีอาการกดเบียดอวัยวะอื่นๆ เนื่องจากมะเร็งลุกลาม อาการจะแตกต่างกันตามอวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจายไป

ถ้าคุณกำลัง..ป่วยเป็นมะเร็ง..มะเเร็งต่อมลูกหมากกำลัง หมดหวัง ท้อแท้..

>>> เปิดใจ...ชมคลิปนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็ง..<<<
ทางเลือกใหม่.....ของการรักษามะเร็ง
ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง..ไม่ให้ลุกลาม..เป็นการรักษา..มะเร็ง..ด้วยวิธีปลอดภัย..

  ข่าวการค้นพบสารเซซามินจากงาดำ เป็นผลงานวิจัยของ ม.เชียงใหม่ การค้นพบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกก้าวของวงการแพทย์ไทย และที่สำคัญ นี่เป็นครั้งแรกของโลก ที่พบว่าสารเซซามิน (Sesamin) ที่พบนั้นจะไปยั้บยั้งการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลาย หรือพูดง่ายๆ ว่า มีโอกาสที่จะใช้ในการยับยั้งมะเร็งได้ด้วย

สารสกัด...เซซามิน(sesamin) เข้าไปทำอะไรกับ เซลล์มะเร็ง

>>> กดคลิ๊ก.....ชมคลิปนี้ !!!<<<

 

 

 ไขข้อข้องใจ..สารสกัดเซซามิน(sesamin).จากงาดำ เข้าไปทำอะไรกับ เซลล์มะเร็ง

 สุดยอดงานวิจัยไทย...ค้นพบ 4 คุณสมบัติสำคัญ เซซามิน สารสกัดจากงาดำ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ  นักวิจัย ม.เชียงใหม่ค้นพบ "สารสกัดเซซามิน (Sesamin)"จากงาดำ....ทำลายเซลล์มะเร็ง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง ทุกระยะ

สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยยั้บยั้งการอักเสบ
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยลดทั้งการสังเคราะห์และลดการดูดซึมสารโคเรสเตอรอล
สารเซซามิน (Sesamin) ทำให้มะเร็งบางชนิดเข้าสู่ขบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้เซลล์ตาย
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยยั้บยั้งการลุกลามของมะเร็งบางชนิดได้
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นให้ร่างกายสร้างสาร IL2 และ IFN-Gramma จากเม็ดเลือดขาว
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยดูแลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด
สารเซซามิน (Sesamin) ทำหน้าที่ช่วยเผาผลาญกรดไขมัน
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยทำให้ วิตตามิน E ทำงานได้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยลดอาการปวด และอักเสบบริเวณต่างๆ ของร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) ลดการเสื่อมสลายของข้อกระดูก และกระดูกอ่อน
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก
สารเซซามิน (Sesamin) ยับยั้งการดูดซึมและสังเคราะห์โคเลสเตอรอลภายในร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิต
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยในการกำจัดสารพิษของตับ
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สารเซซามิน (Sesamin) มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยเสริมฤทธิ์ของวิตามินอีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารสกัดเซซามิน SESAMIN เหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการลดผลข้างเคียงในระหว่างการให้คีโม หรือ ฉายแสง ทำให้เกิดอาการแพ้น้อยลง
ผู้ที่ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้ร่างกายตอบรับการรักษามะเร็ง
ผู้ที่ไม่สามารถใช้ คีโม หรือ ฉายแสง ในการรักษามะเร็งด้วยตัวเองได้
ผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถกำจัดเนื้อร้าย ในการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลข้างเคียงในการรักษามะเร็ง
ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้อร้าย หรือ มะเร็ง เนื้องอก ซีส
ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง และ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
ผู้ที่มีปัญหาเม็ดเลือดขาวตก ไม่สามารถให้คีโมได้

สารสกัดเซซามิน (Sesamin) คือ สารสกัดงาดำและธัญพืชสูตรที่ดีที่สุด
เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยดีเด่น ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และได้ยอมรับในเชิงวิชาการ โดยการได้จดสิทธิบัตรระดับโลก สามารถจัดจำหน่ายได้กว่า 78 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรเฉพาะประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย

 หากคุณเป็น..มะเร็ง..มะเร็งต่อมลูกหมาก..มะเร็ง..ทุกระยะมีพิษร้ายแรง...
อย่ารอ..ให้ถึงระยะสุดท้าย..แล้วค่อยรักษา....
รีบตัดสินใจ...ช้าอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้าย...ของคุณ
>>>แต่ยัง....มีโอกาสรอด..ถ้าคุณรีบตัดสินใจ..

บทความที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่แสดงอาการเมื่อมะเร็งปากมดลูกลุกลามแล้ว อาจจะมีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว
12 Apr 2024
มะเร็งตับ
การรักษามะเร็งตับเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะของโรค สถานะของผู้ป่วย และประเภทของมะเร็งตับ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง
17 Mar 2024
มะเร็งปอด
มะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอด ระยะเริ่มแรกของโรค จะไม่มีอาการใดๆ ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคมะเร็งในปอด แต่ควรสังเกตจากอาการเหล่านี้ - ไอเรื้อรัง จะมีลักษณะไอแห้งๆ อยู่นานกว่าปกติ บางครั้งมีเสมหะ หรือมีเลือดออกเป็นเพียงสายๆ ติดปนกับเสมหะออกมา
18 Mar 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy