งานวิจัย ม.เชียงใหม่

5โรคมะเร็ง สถิติผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

อันดับ 1.มะเร็งตับ

อันดับ 2.มะเร็งปอด

อันดับ 3.มะเร็งลำไส้

อันดับ 4.มะเร็งเต้านม

อันดับ 5.มะเร็งปากมดลูก

มะเร็ง

ในปัจจุบันแนวทางที่จะรักษามะเร็งแบบเจาะจงนั้นนิยมใช้กันหลักๆคือ 1,การรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 2,การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาหรือการฉายแสง 3,การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด หรือคีโมและ4,การรักษาด้วยยามุ่งเป้านอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการใช้แพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งจากการรักษามะเร็งร่วมกันแบบ 2 แนวทาง การรักษาของเเพทย์เเก้ปันหาทันทีที่ปลายเหตุ ส่วนแพทย์ทางเลือกถือเป็นการเเก้ที่ต้นเหตุ ของ วิธีรักษามะเร็ง แบบวิธีที่ปลอดภัย โดยใช้สารอาหารบำบัดเข้ามาดูแลสุขภาพ จาก การค้นพบสารสกัดเซซามิน อาหารผู้ป่วยมะเร็ง สารสกัดจากงาดำเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เติบโตแพร่กระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆตัดท่อน้ำเลี้ยงการส่งอาหารของเซลล์มะเร็ง เมื่อขาดอาหารมะเร็งอ่อนเเอ ร่างกายจะจัดการได้เอง รวมถึงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ในการคิดค้นทดลองเกี่ยวกับแนวทางของวิธีรักษามะเร็งด้วยเซซามินนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีข้อพิสูจน์ในห้อง lab โดย ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นแนวทางของวิธีรักษามะเร็งแบบผสมผสานถือเป็นทางเลือกเพื่อผู้ป่วยมะเร็งอีกหนึ่งความหวังโดยการ เลือกทานเซซามิน เพื่อรักษาควบคู่ กับ วิธีรักษามะเร็งของคุณหมอ ตามปกติแล้วคีโม ฉายแสง เมื่อรับการรักษามะเร็งจะมีผลกระทบทำให้เกิดการแพ้มากมายเมื่อเลือกทานเซซามิน อาหารผู้ป่วยมะเร็งควบคู่จะช่วยลดผลข้างเคียงลดการแพ้จากการรับเคมีต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อทำให้วิธีรักษามะเร็งของแพทย์สามารถรักษาต่อจนจบเรียกได้ว่ารักษาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุได้เลยมะเร็ง

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของตับ มะเร็งตับเป็นหนึ่งในมะเร็งที่มีอันตรายและมักพบในสถานะที่ก้าวหน้ามากเนื่องจากมักพบในระยะที่ขยายและมีอาการไม่ชัดเจนในระยะเริ่มต้น จนกระทั่งโรคเข้าสู่ระยะขั้นรุนแรงแล้วอาการจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ มะเร็งตับมักพบในระยะที่ล้าหลังและมีโอกาสในการรักษาอย่างเต็มที่ที่น้อยกว่ามะเร็งในอวัยวะอื่น ๆ อีกด้วย สาเหตุของมะเร็งตับมักเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง

โรคมะเร็งเป็นสภาวะที่เกิดจากการเกิดเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติและไม่สามารถควบคุมการเจริญของมันเองได้ มันสามารถเกิดขึ้นในหลายส่วนของร่างกายและมีหลายประเภท โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตับ เต้านม ลำไส้ใหญ่ ปอด ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ


สาเหตุของโรคมะเร็งสามารถมีหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่เสี่ยง

โรคมะเร็เป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว มะเร็งถือเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลก มะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

มะเร็ง

มะเร็งถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันคนไทยคนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันล่ะ 336 คน หรือ122,757 คนต่อปี และ เสียชีวิตต่อวันล่ะ 221 คน หรือ80,665 คนต่อปี โดยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศ และพบโรคมะเร็งในเพศ หญิง 151 คนต่อประชากร หนึ่งแสนคน และ พบในเพศ ชาย 169.3 คน

มะเร็ง

และคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง (The International Agency for Research on Cancer: IARC) องค์การอนามัยโลก คาดว่า ในปี 2563 จะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 19.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต จากโรคมะเร็งเกือบ 10 ล้านคน หรืออาจกล่าวได้ว่าการตายประมาณ 1 ใน 6 ของคนทั่วโลกมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง สำหรับสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งของคนทั่วโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งเต้านม ตามลำดับ

มะเร็ง

ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง เป็นวิธีรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน เซซามิน สารสกัดจากงาดำ เป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็งช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์ มะเร็ง และป้องกันการกับมาเป็นซ้ำอีกด้วย และ ทานควบคู่กับการรักษามะเร็งทางการแพทย์ เท่ากับ ผลx2 และช่วยลดผลข้างเคียง จากการรับเคมี คีโม ฉายแสง ลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง และเป็นวิธีรักษามะเร็งแบบปลอดภัย

มะเร็ง

ค้นพบนวัตกรรมใหม่เป็นวิธีรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน


จากเมล็ดงาสู่สารสกัดเซซามินเพื่อยับยั้งเชื้อมะเร็ง


ไม่ให้ลุกลามเติบโตและแพร่กระจาย


ทานควบคู่ไปพร้อมกับการรักษามะเร็งของแพทย์


ยังเสริมฤทธิ์การรักษาทางการแพทย์


และส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยมะเร็งแพ้เคมีน้อยลง

ไลน์สั่งซื้อ

สารเซซามิน sesamin เข้าไปทำอะไรกับเซลล์ มะเร็ง เป็นการรักษามะเร็งแบบปลอดภัย

กด>>>ชมคลิปเลย<<<

จากผลวิจัยในห้องทดลองสู่การช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งเป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็งและเป็นวิธีรักษามะเร็ง งานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง เป็น วิธีรักาษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเราเองช่วยยั้บยั้งเซลล์มะเร็งและเป็นยารักษามะเร็งแบบปลอดภัย และเป็น อาหารผู้ป่วยมะเร็ง

ไลน์สั่งซื้อ

วิธีรักษามะเร็ง แนวใหม่ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านเซลล์มะเร็ง เพื่อช่วยเสริมการรักษามะเร็ง งานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเราเองช่วยยั้บยั้งเซลล์มะเร็ง หรือลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ถือได็ว่าเป็นวิธีรักษามะเร็ง อีก.1..ทางเลือกของผู้ที่ต้องการรักษามะเร็งเป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็งและเป็นวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่


เซซามิน(sesamin)อาหารผู้ป่วยมะเร็ง เป็นสารสกัดจากงาดำจะช่วยยับยั้งการเติบโตขึ้นของเซลล์มะเร็ง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผู้ป่วยมะเร็งและเป็นวิธีรักษามะเร็ง ที่เข้าไปลดการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่นำส่งอาหารมาเลี้ยงเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งให้ขาดอาหาร เซลล์มะเร็งดูดเอาอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อเติบโตไม่ได้จึงทำให้เซลล์มะเร็งนั้นๆยุบฝ่อสลายไป และ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง ทานสารสกัด เซซามินควบคู่ การรักษามะเร็งในปัจจุบัน ทั้งคีโม ฉายแสง จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และไม่ได้รับผลข้างเคียงต่างๆ ร่างกายพร้อมที่จะรับวิธีรักษามะเร็ง จนครบตามขั้นตอนวิธีรักษามะเร็งทางการเเพทย์

ไลน์สั่งซื้อ

วิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ของเซลล์มะเร็ง เป็นยารักษามะเร็ง เป็นวิธีรักษามะเร็งแบบปลอดภัย

วิธีรักษามะเร็ง

วิธีรักษามะเร็ง ด้วยสารสกัดเซซามิน(sesamin)จากงาดำเป็นยารักษามะเร็งเป็นวิธีรักษามะเร็ง แนวใหม่

แพทย์ทางเลือก นวัตกรรมงานวิจัยที่คิดค้น มามากกว่า 20ปีเพื่อ วิธีรักษามะเร็ง

งานวิจัย

วิธีรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย งานวิจัย เซซามิน(sesamin)อาหารต้านมะเร็ง กับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว

พบว่า สารเซซามิน(sesamin) ทำให้เม็ดเลือดเลือดขาวไปกัดกินกิน เซลล์ มะเร็ง เป็น วิธีรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย

สารสกัดเซซามิน
ม.เชียงใหม่
ไลน์สั่งซื้อ
มะเร็ง
มะเร็ง

สารสกัด เซซามิน(sesamin) เป็นยารักษามะเร็ง เซซามิน เข้าไปทำอะไรกับเซลล์ มะเร็ง ตัดท่อน้ำเลี้ยง และ ตัดวงจรการแพร่กระจ่ายของเซลล์ มะเร็ง เป็นวิธีรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย

มะเร็ง

เซซามิน(sesamin)เป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็ง และเข้าไป ตัดท่อน้ำเลี้ยงของเซลล์มะเร็ง และวงจรการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เป็น วิธีรักษามะเร็งแบบปลอดภัย

มะเร็ง

เซซามิน(sesamin)ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้ทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งเป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็งเป็นวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่แบบปลอดภัย

มะเร็ง

วิธีรักษามะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่ Program.Cell Deat หรือ...เซลล์มะเร็งเข้าสู่ภาวะฆ่าตัวตายเอง โดยอัตโนมัติ

ไลน์สั่งซื้อ

มีผลงานวิจัยมากมายทั่วโลกที่ทำการศึกษา และยืนยันสรรพคุณของสาร เซซามีน (Sesamin) เป็นวิธีรักษามะเร็ง ที่สามารถเยียวยาโรคเรื้อรังได้ หลายโรครวมทั้งโรคมะเร็ง. และเป็น วิธีรักษามะเร็ง แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่แสดงให้เห็นกลไกการออกฤทธิ์ของ สารเซซามิน (Sesamin) ในการต่อต้านเซลล์มะเร็ง เป็น อาหารผู้ป่วยมะเร็งในสิ่งมีชีวิตได้อย่างชัดเจน ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ จึงทุ่มเทค้นคว้าหาคำตอบว่า สารเซซามิน (Sesamin) สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์ มะเร็ง เป็น วิธีรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย

                        ยับยั้งการแพร่กระจ่ายของเซลล์ ได้จริงหรือไม่อย่างไร (ชมคลิป)

king of sesamin

นักวิจัยไทย ค้นพบสรรพคุณ "สารสกัดเซซามิน (Sesamin)" จากงาดำเป็น อาหารผู้ป่วยมะเร็ง....และยั้บยั้งเซลล์มะเร็งเป็นนวัตกรรมใหม่เป็น วิธีรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย

มะเร็ง

วิธีรักษามะเร็งในการกำจัด เซลล์มะเร็ง ด้วยการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่จะนำส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง โดยทำการทดลองในไข่ฟักที่มีสภาพที่ใกล้เคียงกับ สิ่งที่มีชีวิตมากที่สุดได้เป็นรายแรกของโลก


ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ อย่างมากมายมหาศาลแต่เหนืออื่นใดคือการที่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เห็น รอยยิ้มแห่งความหวัง บนใบหน้าของผู้ป่วยมะเร็งเป็นการรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย


และแล้ว 5 ปีหลังการเปิดตัวสรรพคุณมหัศจรรย์ ของสารสกัด เซซามิน (Sesamin) จากเมล็ดงาจนโด่งดังไปทั่วสารทิศ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบกลไก การออกฤทธิ์ของสาร เซซามิน (Sesamin) กับการรักษามะเร็งได้สำเร็จเป็นครั้งเเรกของโลก

ไลน์สั่งซื้อ
ทดลองsesamin

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้อธิบายขั้นตอนการทดลองของสารเซซามิน (Sesamin) ในห้องlab ว่ามีความสามารถใน การรักษามะเร็งเป็นวิธีรักษามะเร็งอย่างย่อยๆดังนี้


เราได้ทดลองนำสารเซซามินผsesamin) ที่เซลล์ มะเร็ง ผลิตขึ้น ฉีดเข้าไปในไข่ที่ฝากตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเเล้วพบว่า มีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมาย และเมื่อฉีดสารเซซามิน (Sesamin) ตามเข้าไปในไข่ทดลองเราจึงพบความลับของสารเซซามิน (Sesamin) ที่เข้าไปต่อสู้ หรือ ต้านกับเซลล์มะเร็ง


อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เซลล์มะเร็ง เมื่อเริ่มแบ่งตัวขยายใหญ่ขึ้น มันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาเพื่อกระตุ้น ให้สร้างหลอดเลือดใหม่ เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง พร้อมกับแบ่งเซลล์มะเร็งผ่านหลอดเลือด และเนื้อเยื่อเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆจน มะเร็ง แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย นี่คือกระบวนการทำงานตามปกติของเซลล์มะเร็ง โรคนี้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วหากไม่มีสิ่งใดไปยับยั้งขัดขวาง ในที่สุดมันก็ฆ่าชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้สำเร็จ

มะเร็ง

แต่การทดลองของเราได้แสดงให้เห็นผลงานอันน่าทึ่งของสารเซซามิน (Sesamin) ในการรักษามะเร็ง เพราะเมื่อเราฉีดสารสกัดเซซามิน (Sesamin) จากงาดำ เข้าไปเราก็จะพบว่าความแตกต่างกันชัดเจนเลยว่า หลอดเลือดใหม่ที่ถูกเซลล์มะเร็งกระตุ้นให้สร้างขึ้นมานั้น กับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ แปลว่าซซามิน(Sesamin)เข้าไปช่วยยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ซึ่งถูกกระตุ้นด้วยสารซึ่งหลั่งออกมาจากเซลล์มะเร็ง


เมื่อสารเซซามิน (Sesamin) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็ง สร้างหลอดเลือดใหม่ผลลัพธ์จากการทดลองก็คือเซลล์มะเร็งไม่สามารถดูดอาหารไปเลี้ยยงเซลล์มะเร็ง ได้จนต้องฝ่อไปเอง อีกหนึ่งประเด็นคือไม่สามารถเเบ่งเซลล์มะเร็งออกไปตามเส้นเลือดนี้ได้ สุดท้ายถูกร่างกายกำจัดไปในที่สุดเซซามินจึง เป็นการรักษามะเร็ง แบบปลอดภัย

มช.เชียงใหม่

.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ กล่าวว่า "ผมยังทำงานวิจัยอีกหนึ่งเรื่องพบว่าสารสกัดเซซามิน (Sesamin) สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย เพื่อให้เซลล์ภูมิต้านทานมากำจัดเซลล์มะเร็งอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่ากลไกการออกฤทธิ์ของสารเซซามิน (Sesamin) เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งเป็นกระบวนการที่ครบวงจรขุดรากถอนโคนของเซลล์มะเร็งถึงต้นตอของมันเลยทีเดียว


งานวิจัยเรื่องสารสกัดเซซามิน(sesamin)นี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศและได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตสารสกัดงาดำ(เซซามิน Sesamin) ในเชิงพาณิชย์มีผู้ป่วยมากมายที่ซื้อไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง และอาการเจ็บป่วยดีขึ้นหรือบางรายก็หายขาดจากโรคเรื้อรัง ที่ป่วยมานานสร้างความภาคภูมิใจให้แก่อาจารย์เป็นที่สุดที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็ง

นอกจากโรคมะเร็งแล้ว คณะนักวิจัยยังพบว่า สารเซซามีน (Sesamin) เป็นอารหารผู้ป่วยมะเร็ง และยังสามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ถูกทำลายได้และยับยั้งการสลายของกระดูกได้อีกด้วย


-สารสกัดเซซามิน(Sesamim)เป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็งช่วยยับยั้งการเติบโตของ เซลล์มะเร็ง เป็น วิธีรักษามะเร็ง"มะเร็งตับ"มะเร็งปอด"มะเร็งเต้านม"มะเร็งปากมดลูก"มะเร็งลำไส้"และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก

ไลน์สั่งซื้อ
ผู้ป่วยมะเร็ง

นี่คือความรู้สึกของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับประทานสารสกัดเซซามิน (Sesamin)เป็น อาหารผู้ป่วยมะเร็ง ฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับ วิธีการรักษามะเร็ง ตามขั้นตอนของทางการแพทย์ปัจจุบัน


น้องแพงสาววัย 21 ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งรักษามะเร็งตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีผลข้างเคียงมากมาย แต่น้องแพงทานสารสกัดเซซามิน (Sesamin) จากเมล็ดงา ควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง อีกทางหนึ่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว


น้องแพง "จากที่เราเห็นคนไข้ คนอื่นมารักษามะเร็ง จะมีสักกี่คนที่ใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนู หนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเซซามิน (Sesamin)แล้ว จะเป็นอย่างไร แต่พอกินแล้วมันก็โอเค มันดีค่ะ"


นี่เป็นเพียงหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็ง ที่เลือกรับประทานสารเซซามิน (Sesamin) เสริมเข้ากับการวิธีรักษามะเร็งควบคู่ กับวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายต้านทาน

ผลกระทบ ผลข้างเคียงจากการรับคีโมได้ดีกว่าผู้ป่วยทั่วไปแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งฟื้นตัวแข็งแรงเป็นปกติหลังการจบครอส การรักษามะเร็งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ท่านสามารถ

ติดตามชมผู้ ป่วยมะเร็งอื่นๆ ที่ใช้สารซซามิน (Sesamin) ดูแลสุขภาพได้อย่างละเอียดในบทต่อไป อันจะช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารสกัดเซซามิน(Sesamin)ในการยับยั้งมะเร็ง ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย หลังเปิดใจทานสารเซซามิน(Sesamin) จนเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลวิจัย ที่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ค้นพบแล้วในการรักษามะเร็ง

ไลน์สั่งซื้อ

Tel.098 645 4109/095 858 8125

สารสกัดเซซามิน


!!คำตอบคือ เราสามารถคั่วงาทานได้ค่ะถ้าทานเพียงเพื่อต้องการให้เป็นอาหาร แต่ในการใช้สารสกัดเซซามิน(sesamin) จากงาดำมาดูแลสุขภาพ เราต้องใช้งาดำปริมาณมาก 20Kg. สามารถสกัดสารสกัดเซซามินได้เพียง 21.5g. เท่านั้นเองคำเตือน....

1-งาดำที่นำมาคั่ว ถ้าเราคั่วไหม้ นั่นหมายความว่า สารเซซามิน(sesamin)จะถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์ใด

2-งาดำที่คั่วไม่สุก ร่างกายจะไม่สามารถย่อยได้ ทำให้เกิดอาการท้องอืด

3-เปลือกของงาดำมีความแข็งมาก ร่างกายเราไม่สามารถย่อยสลายเองได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราทานงาดำที่ไม่ได้บด เข้าไป ร่างกายจะขับถ่ายออกมาแบบนั้น

4-ในงาดำจะมีน้ำมันเป็นส่วนผสมอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราคั่วงาดำทิ้งไว้ 3-5 วัน งาดำจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นหืน นั่นหมายความว่า งาดำเริ่มขึ้นรา จึงทำให้งาดำคั่วที่เราเตรียมไว้นั้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งให้กับร่างกายเราอัตโนมัติ

วิธีสกัดสารเซซามิน(sesamin)จากงาดำ

งาดำ

.หากคุณเป็น..มะเร็ง..มะเร็งทุกระยะมีพิษร้ายแรง.>> อย่ารอให้ถึงระยะสุดท้ายแล้วค่อยรักษา. 


ตัดสินใจช้าอาจ...จะเป็นการตัดสินใจ...ครั้งสุดท้ายของคุณ..

> >มีโอกาส....รอดถ้าคุณรีบตัดสินใจ...<<

มะเร็ง

มะเร็ง...ทุกระยะมีพิษร้ายแรง...

อย่ารอให้ถึงระยะสุดท้ายแล้วค่อยรักษา

ตัดสินใจช้าอาจ จะเป็นการตัดสินใจ ครั้งสุดท้ายของคุณ..

> >มีโอกาส....รอดถ้าคุณรีบตัดสินใจ...<<

เป็นวิธีรักษามะเร็งแบบปลอดภัย และเป็นอาหารผู้ป่วยมะเร็ง

ไลน์สั่งซื้อ

Tel.098 645 4109/095 858 8125

บทความ

มะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่แสดงอาการเมื่อมะเร็งปากมดลูกลุกลามแล้ว อาจจะมีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว
ข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้น แต่ก็อาจพบได้ในกลุ่มอายุน้อยกว่าหากมีปัจจัยเสี่ยงที่เพียงพอ สาเหตุของโรคนี้สามารถมาจากปัจจัยหลายอย่างได้
มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง คือ มะเร็งเต้านม เเละ ยังเป็นมะเร็งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของผู้หญิง แต่ในผู้ชาย แม้จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่มาก แต่ก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นเดียวกัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายไทย โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ว่า จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีอาการปวดเมื่อปัสสาวะ หากท่านมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาที่จะเริ่มตรวจสุขภาพ
รับประกันเซซามินงานวิจัย เชียงใหม่โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ บอกว่า งานวิจัยนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถนำงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งมาต่อยอดเป็นเชิงพานิชได้ มีการนำเมล็ดงามาสกัดเป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียง และที่สำคัญดีต่อสุขภาพ
ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ เซซามิน Aimmura (เอมมูร่า)
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆ คนสนใจ หลายๆ คนถามมาว่า น้ำมันงา...ดีไหม?ควรจะบริโภคเสริมอาหารไหม?ศ.ดร.ปรัชญา :
มะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอด ระยะเริ่มแรกของโรค จะไม่มีอาการใดๆ ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคมะเร็งในปอด แต่ควรสังเกตจากอาการเหล่านี้ - ไอเรื้อรัง จะมีลักษณะไอแห้งๆ อยู่นานกว่าปกติ บางครั้งมีเสมหะ หรือมีเลือดออกเป็นเพียงสายๆ ติดปนกับเสมหะออกมา
การรักษามะเร็งตับเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะของโรค สถานะของผู้ป่วย และประเภทของมะเร็งตับ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง
มะเร็งลำไส้ อาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือ อุจจาระมีลักษณะสีเข้ม และมีเลือดปนอุจจาระเหลว และสลับกับแข็ง

ประสบการณ์ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

ประสบการจากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) เกิดจากการเกิดเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อของระบบน้ำเหลืองหรือระบบลิมโฟซายท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน
มะเร็งช่องปากเกิดจากการเกิดเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในช่องปาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายไทย โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ว่า จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่พุ่ง รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน หรือมีอาการปวดเมื่อปัสสาวะ หากท่านมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาที่จะเริ่มตรวจสุขภาพ
ประสบการณ์ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เซซามิน ยับยั้งมะเร็ง จากผลงานวิจัย เชียงใหม่>>>>ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเเต่ละบุคคล<<<<
มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4 ระยะลุกลามแม่น้องนุ้ย อายุ 62 ปี มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4 เชื้อมะเร็งลุกลามไปทั่ว วิธีเดียวที่จะรักษาคือการฝังแร่...ก็ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นไหม ที่ผ่านมาดูเหมือน เชื้อมันแพร่กระจาย รวมถึงมีเนื้องอกอยู่ในมดลูกอีก ร่างกายอ่อนเพลีย ถ่ายไม่หยุดติดต่อรวมกัน 5 วัน แม่น้องนุ้ยบอกไม่ไหวแน่นอนดูเหมือนจะสิ้นหวังจึงตัดสินใจทานสารสกัดเซซามิน อย่างต่อเนื่องอาการค่อยๆดีขื้นตามลำดับ
มะเร็งตับ ลุงโรจน์มะเร็งตับระยะสุดท้าย...รับการรักษาด้วยการคีโม จนร่างกายอ่อนเพลีย..ไม่มีเรี่ยวแรง..ได้รับคำแนะนำจากหลานให้ทานเซซามิน..
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะ3 ลุกลาม 4ล่าสุดไปตรวจ X-Ray 20 เมษายน 2557 จุดดำที่ปอดหายไปแทบมองไม่เห็น แผลที่คอก็แห้ง เเละขนาดก้อนที่คอเล็กลง
หมอบอกว่าเป็นเจ้าชายนิทราตลอดชีวิต ทุกวันนี้ครอบครัวแฮบปี้ และ พาน้องบอลไปเที่ยวตากอากาศนอกบ้านได้แล้วค่ะ และน้องกำลังหัดยืน ค่ะเดียวติดตามดูตามภาพนะคะ ดิฉันเห็นก็แอบปลื้มจนน้ำตาไหลคะ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy