share

Cervical cancer

Last updated: 12 Apr 2024
90 Views
มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทย โดยพบได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุก่อน 30 ปี ส่วนใหญ่มักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 50 ปี

อาการโรคมะเร็งปากมดลูก
ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ
เมื่อมะเร็งปากมดลูกลุกลามแล้ว อาจจะมีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว
มีอาการตกขาวซึ่งอาจจะมีเลือดปน
ปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือด ซึ่งเกิดจากมะเร็งปากมดลูกลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง

เช็ค 8 สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก โรคยอดฮิตสำหรับผู้หญิงที่น่ากลัวไม่แพ้มะเร็งเต้านมเลย เพราะแม้จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถเป็นได้ และใน 1 ปีมีผู้ป่วยจากมะเร็งปากมดลูกโดยเฉลี่ยถึง 6,000 รายเลยทีเดียว

มะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่มีอาการชัดเจน แต่เมื่อโรคเริ่มพัฒนาและขยายขนาดอาจมีอาการต่อไปนี้:

เลือดออก: เลือดออกหรือเลือดปนเป็นสีส้ม หรือเลือดปนเป็นเลือดดำที่ปากมดลูก อาจเป็นอาการแรกที่มองเห็นได้ของมะเร็งปากมดลูก เมื่อมะเร็งเริ่มกระจายออกไปในระบบลำเลียง
ปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์: อาจมีอาการปวดหรือไม่สบายในช่วงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หรืออาจมีการตกของเลือดหรือตกครรภ์ที่ไม่เป็นปกติ
กลิ่นน้ำเหลืองไม่พึงประสงค์: กลิ่นเหม็นน้ำเหลืองที่แปลงเป็นเหม็นราหรือเหม็นผิวหนังหรือกลิ่นที่ไม่เป็นปกติ
สีผิวเปลี่ยน: สีผิวบริเวณปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สีขาวโดนเหลืองหรือสีแดง ซึ่งอาจเป็นเกิดจากการติดเชื้อหรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
อาการปวดและบวมในท้องล่าง: ในระยะที่มะเร็งปากมดลูกขยายขนาดอาจเกิดอาการปวดและบวมในท้องล่าง เมื่อมะเร็งกดทับสมองเสมหะและอวัยวะในท้องล่าง
อาการปัสสาวะไม่สม่ำเสมอ: อาจมีอาการปัสสาวะไม่สม่ำเสมอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกกดทับอวัยวะในท้องล่าง
อาการกิน: อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการกิน หรือมีอาการคลื่นไส้และท้องเสีย

การตรวจหามะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้โดยการตรวจซีเอ็กซ์ (Pap smear) หรือการตรวจ HPV (Human Papillomavirus) โดยการค้นหาเชื้อไวรัสในเซลล์ที่เกาะอยู่บนผนังปากมดลูก นอกจากนี้ การตรวจโดยแพทย์จะช่วยในการรับรู้อาการเบื้องต้นและรักษาให้ทันท่วงที ดังนั้น หากมีอาการที่ไม่ปกติหรือความเสี่ยงสูงให้พบแพทย์เพื่อการตรวจและรักษาที่เหมาะสม

 การตรวจหามะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้โดยการตรวจซีเอ็กซ์ (Pap smear) หรือการตรวจ HPV (Human Papillomavirus) โดยการค้นหาเชื้อไวรัสในเซลล์ที่เกาะอยู่บนผนังปากมดลูก นอกจากนี้ การตรวจโดยแพทย์จะช่วยในการรับรู้อาการเบื้องต้นและรักษามะเร็งปากมดลูกให้ทันท่วงที ดังนั้น หากมีอาการที่ไม่ปกติหรือความเสี่ยงสูงให้พบแพทย์เพื่อการตรวจและรักษาที่เหมาะสม

มะเร็งมดลูก..มะเร็งปากมดลูก.อีกหนึ่งมะเร็งของผู้หญิงที่ควรรู้จัก
เมื่อพูดถึงมะเร็งทางนรีเวชที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ ผู้หญิงหลายคนมักคุ้นเคยกันดีกับมะเร็งปากมดลูก แต่ทราบหรือไม่ว่ายังมีมะเร็งอีกชนิดหนึ่งซึ่งพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ มะเร็งมดลูก
 
 ในปัจจุบันมะเร็งทางนรีเวชที่พบได้มากที่สุด 4 อันดับแรกเรียงตามลำดับ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก และมะเร็งรังไข่ แต่มีข้อสังเกตว่าแม้มะเร็งเต้านมจะพบได้มากที่สุด แต่อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้กลับต่ำกว่ามะเร็งปากมดลูก ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถป้องกันได้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในยังเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังอายและไม่คุ้นเคย และเมื่อเปรียบเทียบมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งมดลูก พบว่ามะเร็งมดลูกมีอุบัติการณ์ที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในขณะที่มะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะประเทศอเมริกา อังกฤษ และทวีปยุโรป ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคและเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูกมากขึ้น

สำหรับมะเร็งมดลูก และมะเร็งปากมดลูกนั้นนั้น คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าคือที่เดียวกับปากมดลูก แต่แท้จริงแล้วเป็นคนละที่กัน บางครั้งจึงเกิดความเข้าใจว่าการตรวจภายในหรือการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นการตรวจมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ที่ครบถ้วน ทั้งๆ ที่การตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูกเป็นเพียงแค่การตรวจส่วนเดียวเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการตรวจมะเร็งมดลูกด้วย

การเกิดมะเร็งมดลูก และ มะเร็งปากมดลูกยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร แต่พบว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงที่มีบุตรน้อยหรือไม่มีบุตร มีประจำเดือนเป็นเวลานานแม้จะถึงวัยที่ควรหมดประจำเดือนแล้ว มีภาวะฮอร์โมนผันผวน เช่น ตกไข่บ้างไม่ตกไข่บ้าง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อ้วน มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ก็อาจมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งมดลูกได้มากขึ้น
 

มะเร็งมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในช่องปากมดลูกหรือบริเวณปากมดลูก มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสพีเอชวี (HPV) ที่เป็นสาเหตุหลัก และมักเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งก่อนเป็นมะเร็งจริงๆ อาการและสัญญาณของมะเร็งมดลูกอาจเป็นไปตามนี้:

ปลายจมูกอุจจาระเดินผิดปกติ: ถ้ามะเร็งมดลูกมีขนาดใหญ่มากและก่อให้เกิดการอุดตันในช่องปากมดลูก อาจทำให้ปลายจมูกอุจจาระเดินผิดปกติ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะไม่สม่ำเสมอ หรือปัสสาวะไม่ออกเป็นช่วงๆ
เลือดออกหรือหลุดโลหิต: อาจมีการเลือดออกหรือมีโลหิตจากช่องปากมดลูก ซึ่งอาจเป็นเลือดที่มีสีส้มหรือสีสนิท อาจเกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมที่ต้องการใช้ความพยายาม เช่น หลังจากเพศสัมพันธ์
ความเจ็บปวดในบริเวณช่องมดลูก: อาจมีความเจ็บปวดหรือไม่สบายในช่องปากมดลูก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอักเสบหรือการทำลายของเนื้อเยื่อที่มีมะเร็ง
อาการเบื้องต้นที่ไม่ชัดเจน: มะเร็งมดลูกในระยะต้นมักไม่มีอาการชัดเจน หรืออาจไม่มีอาการเลย แต่การตรวจคัดกรองด้วย Pap smear หรือการตรวจ HPV เป็นวิธีการสำคัญในการค้นหาและวินิจฉัยมะเร็งมดลูกในระยะต้น

ทั้งนี้อาการของมะเร็งมดลูกหรือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงมดลูกมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ ประจำเดือนผิดปกติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนที่มีประจำเดือนผิดปกติจะต้องเป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ควรละเลยคือ หากมีประจำเดือนผิดปกติควรรีบพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
อัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรค มะเร็งปากมดลูก ยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของหญิงไทย เสียชีวิตสูงถึงวันละ 14 คน ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ และมีวัคซีนป้องกัน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น หากผู้หญิงที่มีความผิดปกติของประจำเดือนมาพบสูตินรีแพทย์ แพทย์จะทำการอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ หรืออาจใช้วิธีการส่องกล้องเข้าทางปากมดลูกเพื่อตรวจโพรงมดลูกว่ามีเนื้องอกหรือมะเร็งหรือไม่ หากสงสัยว่าอาจมีความผิดปกติก็จะใช้หลอดเล็กๆ เก็บเนื้อตัวอย่างในโพรงมดลูกไปตรวจ เพื่อจะได้วินิจฉัยให้ถูกต้อง

ในส่วนของการรักษามะเร็งมดลูก หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกสามารถผ่าตัดได้ หรือจะใช้วิธีผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แผลเล็ก สามารถฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น โดยการผ่าตัดรักษามะเร็งมดลูกในระยะแรกนั้นง่ายกว่าการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก และผู้ป่วยมีโอกาสหายได้ถึง 90%

มะเร็ง...ทุกระยะมีพิษร้ายแรง...
อย่ารอให้ถึงระยะสุดท้ายแล้วค่อยรักษา
ตัดสินใจช้าอาจ จะเป็นการตัดสินใจ ครั้งสุดท้ายของคุณ..
> >มีโอกาส....รอดถ้าคุณรีบตัดสินใจ...<<

ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกัน เซซามินสารสกัดจากงาดำ ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์ มะเร็ง และป้องกันการกับมาเป็นซ้ำอีกด้วย และ ทานควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ เท่ากับ ผลx2 และช่วยลดผลข้างเคียง จากการรับเคมี คีโม ฉายแสง ลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง 

สารเซซามิน sesamin เข้าไปทำอะไรกับเซลล์ มะเร็ง

กด>>>ชมคลิปเลย<<<

 

 

จากผลวิจัยในห้องทดลองสู่การช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งเป็นอาหารต้านมะเร็งงานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเราเองช่วยยั้บยั้งเซลล์มะเร็งและเป็นอาหารต้านมะเร็ง

 

วีธีรักษามะเร็ง แนวใหม่ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านเซลล์มะเร็ง เพื่อช่วยเสริมการรักษามะเร็ง งานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้ค้นพบ วิธีรักษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเราเองช่วยยั้บยั้งเซลล์มะเร็ง หรือลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ถือได็ว่าเป็นอีก.1..ทางเลือกของผู้ที่ต้องการ

อาหารต้านมะเร็งและเป็นการรักษามะเร็งแนวใหม่

เซซามิน(sesamin)สารสกัดจากงาดำจะช่วยยับยั้งการเติบโตขึ้นของเซลล์มะเร็ง เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านมะเร็งลดการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่นำส่งอาหารมาเลี้ยงเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งให้ขาดอาหาร เซลล์มะเร็งดูดเอาอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อเติบโตไม่ได้จึงทำให้เซลล์มะเร็งนั้นๆยุบฝ่อสลายไป และ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง ทานสารสกัด เซซามินควบคู่การรักษามะเร็งในปัจจุบัน ทั้งคีโม ฉายแสง จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และไม่ได้รับผลข้างเคียงต่างๆ ร่างกายพร้อมที่จะรับรักษามะเร็ง จนครบตามขั้นตอนการรักษามะเร็งทางการเเพทย์

 

 วิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ของเซลล์มะเร็ง เป็นอาหารต้านมะเร็ง

สารสกัดเซซามิน(sesamin)จากงาดำเป็นอาหารต้านมะเร็งเป็นวิธีรักษามะเร็ง แนวใหม่แพทย์ทางเลือกนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อรักษามะเร็ง

งานวิจัย เซซามิน(sesamin)กับมะเร็งเม็ดเลือดขาว
พบว่าสารเซซามิน(sesamin)ทำให้เม็ดเลือดเลือดขาวไปกัดกินกินเซลล์มะเร็ง

สารสกัดเซซามิน(sesamin)เป็นอาหารต้านมะเร็งและเข้าไปทำอะไรกับเซลล์มะเร็ง

ตัดท่อน้ำเลี้ยงมะเร็ง และวงจรการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่ Program.Cell Deat หรือ...เซลล์มะเร็งเข้าสู่ภาวะฆ่าตัวตายเอง โดยอัตโนมัติ

ทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่ Program.Cell Deat หรือ...เซลล์มะเร็งเข้าสู่ภาวะฆ่าตัวตายเอง โดยอัตโนมัติ

มีผลงานวิจัยมากมายทั่วโลกที่ทำการศึกษา และยืนยันสรรพคุณของสาร เซซามีน (Sesamin) ที่สามารถเยียวยาโรคเรื้อรังได้ หลายโรครวมทั้งโรคมะเร็ง. และรักษามะเร็งแต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่แสดงให้เห็นกลไกการออกฤทธิ์ของ สารเซซามิน (Sesamin) ในการต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นอาหารต้านมะเร็งในสิ่งมีชีวิตได้อย่างชัดเจน ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ จึงทุ่มเทค้นคว้าหาคำตอบว่า สารเซซามิน (Sesamin) สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้จริงหรือไม่อย่างไร

(ชมคลิป)

 

 

 วิจัยไทย ค้นพบสรรพคุณ นัก มหัศจรรย์ของ
"สารสกัดเซซามิน (Sesamin)" จากงาดำเป็นอาหารต้านมะเร็ง....ยั้บยั้งและรักษามะเร็งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการรักษามะเร็ง

ในการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่จะนำส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง โดยทำการทดลองในไข่ฟักที่มีสภาพที่ใกล้เคียงกับ สิ่งที่มีชีวิตมากที่สุดได้เป็นรายแรกของโลก


ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาลแต่เหนืออื่นใดคือการที่ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความหวังบนใบหน้าของผู้ป่วยมะเร็ง


และแล้ว 5 ปีหลังการเปิดตัวสรรพคุณมหัศจรรย์ ของสารสกัด เซซามิน (Sesamin) จากเมล็ดงาจนโด่งดังไปทั่วสารทิศ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบกลไก การออกฤทธิ์ของสาร เซซามิน (Sesamin) กับการรักษามะเร็งได้สำเร็จเป็นครั้งเเรกของโลก

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้อธิบายขั้นตอนการทดลองของสารเซซามิน (Sesamin) ในห้องlab ว่ามีความสามารถในการ รักษามะเร็งอย่างย่อๆดังนี้

เราได้ทดลองนำสารที่เซลล์มะเร็งผลิตขึ้น ฉีดเข้าไปในไข่ที่ฝากตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเเล้วพบว่า มีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมาย และเมื่อฉีดสารเซซามิน (Sesamin) ตามเข้าไปในไข่ทดลองเราจึงพบความลับของสารเซซามิน (Sesamin) ที่เข้าไปต่อสู้หรือต้านกับเซลล์มะเร็ง


อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เซลล์มะเร็ง เมื่อเริ่มแบ่งตัวขยายใหญ่ขึ้น มันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาเพื่อกระตุ้น ให้สร้างหลอดเลือดใหม่ เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง พร้อมกับแบ่งเซลล์มะเร็งผ่านหลอดเลือด และเนื้อเยื่อเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆจน มะเร็ง แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย นี่คือกระบวนการทำงานตามปกติของเซลล์มะเร็ง โรคนี้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วหากไม่มีสิ่งใดไปยับยั้งขัดขวาง ในที่สุดมันก็ฆ่าชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้สำเร็จ

แต่การทดลองของเราได้แสดงให้เห็นผลงานอันน่าทึ่งของสารเซซามิน (Sesamin) ในการรักษามะเร็ง เพราะเมื่อเราฉีดสารสกัดเซซามิน (Sesamin) จากงาดำ เข้าไปเราก็จะพบว่าความแตกต่างกันชัดเจนเลยว่า หลอดเลือดใหม่ที่ถูกเซลล์มะเร็งกระตุ้นให้สร้างขึ้นมานั้น กับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ แปลว่าเซซามิน(Sesamin)เข้าไปช่วยยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ซึ่งถูกกระตุ้นด้วยสารซึ่งหลั่งออกมาจากเซลล์มะเร็ง

เมื่อสารเซซามิน (Sesamin) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็ง สร้างหลอดเลือดใหม่ผลลัพธ์จากการทดลองก็คือเซลล์มะเร็งไม่สามารถดูดอาหารไปเลี้ยยงเซลล์มะเร็งได้ จนต้องฝ่อไปเอง อีกหนึ่งประเด็นคือไม่สามารถเเบ่งเซลล์มะเร็งออกไปตามเส้นเลือดนี้ได้ สุดท้ายถูกร่างกายกำจัดไปในที่สุด

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ กล่าวว่า "ผมยังทำงานวิจัยอีกหนึ่งเรื่องพบว่าสารสกัดเซซามิน (Sesamin) สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย เพื่อให้เซลล์ภูมิต้านทานมากำจัดเซลล์มะเร็งอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่ากลไกการออกฤทธิ์ของสารเซซามิน (Sesamin) เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งเป็นกระบวนการที่ครบวงจรขุดรากถอนโคนของเซลล์มะเร็งถึงต้นตอของมันเลยทีเดียว

งานวิจัยเรื่องสารสกัดเซซามิน(sesamin)นี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศและได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตสารสกัดงาดำ(เซซามิน Sesamin) ในเชิงพาณิชย์มีผู้ป่วยมากมายที่ซื้อไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง และอาการเจ็บป่วยดีขึ้นหรือบางรายก็หายขาดจากโรคเรื้อรัง ที่ป่วยมานานสร้างความภาคภูมิใจให้แก่อาจารย์เป็นที่สุดที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นอาหารต้านมะเร็ง
นอกจากโรคมะเร็งแล้ว คณะนักวิจัยยังพบว่า สารเซซามีน (Sesamin) ยังสามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ถูกทำลายได้และยับยั้งการสลายของกระดูกได้อีกด้วย

-สารสกัดเซซามิน(Sesamim)เป็นอาหารต้านมะเร็งช่วยยับยั้งการเติบโตของ เซลล์มะเร็ง เป็นวิธี รักษามะเร็ง"มะเร็งตับ"มะเร็งปอด"มะเร็งเต้านม"มะเร็งปากมดลูก"มะเร็งลำไส้"และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก

...หากคุณเป็น..มะเร็ง..มะเร็งทุกระยะมีพิษร้ายแรง.>> อย่ารอให้ถึงระยะสุดท้ายแล้วค่อยรักษา. 


ตัดสินใจช้าอาจ...จะเป็นการตัดสินใจ...ครั้งสุดท้ายของคุณ..

> >มีโอกาส....รอดถ้าคุณรีบตัดสินใจ...<<

หรือโทร..098 645 4109 -095 858 8125

บทความที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งตับ
การรักษามะเร็งตับเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะของโรค สถานะของผู้ป่วย และประเภทของมะเร็งตับ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง
17 Mar 2024
มะเร็งปอด
มะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอด ระยะเริ่มแรกของโรค จะไม่มีอาการใดๆ ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคมะเร็งในปอด แต่ควรสังเกตจากอาการเหล่านี้ - ไอเรื้อรัง จะมีลักษณะไอแห้งๆ อยู่นานกว่าปกติ บางครั้งมีเสมหะ หรือมีเลือดออกเป็นเพียงสายๆ ติดปนกับเสมหะออกมา
18 Mar 2024
มะเร็งลำไส้
มะเร็งลำไส้ อาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือ อุจจาระมีลักษณะสีเข้ม และมีเลือดปนอุจจาระเหลว และสลับกับแข็ง
4 Jun 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy