share

lung cancer

Last updated: 18 Mar 2024
1080 Views
มะเร็งปอด

มะเร็งปอด
หลายคนมั่นใจว่าการไม่สูบบุหรี่ ย่อมทำให้เราไม่มีทางเป็นมะเร็งปอดแน่นอน...แต่รู้ไหมว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดอาจไม่ใช่แค่การสูบบุหรี่เท่านั้น....โรคมะเร็งปอดมักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นที่เชื่อกันในวงการแพทย์ปัจจุบันว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในปอดนั้นมีอีกหลายสาเหตุด้วยกัน

3 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด


1. การสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานๆ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดสูง 80% ของผู้ที่เป็นมะเร็งในปอดจะมีประวัติการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น และ 75% ของผู้เป็นมะเร็งในปอดจะเป็นผู้สูบบุหรี่จัด ซึ่งเกณฑ์ที่ถือว่า "สูบบุหรี่จัด" ได้แก่ การสูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ 20 มวน ติดต่อกันนาน 20 ปีขึ้นไป หรืออย่างน้อยวันละ 10 มวน สูบติดต่อกันนาน 30 ปีขึ้นไป

2. ความสกปรกของอากาศในเมืองใหญ่ อากาศที่เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น แอสเบสตอส นิเกลและสารกัมมันตรังสี เป็นต้น จะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง

3. แผลเป็นในปอด อันเป็นผลมาจากการเป็นโรคเรื้อรังมานาน เช่น วัณโรคปอด ซึ่งอาจเป็นจุดก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้

อาการของโรคมะเร็งปอด

ระยะเริ่มแรกของโรค จะไม่มีอาการใดๆ ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคมะเร็งในปอด แต่ควรสังเกตจากอาการเหล่านี้

- ไอเรื้อรัง จะมีลักษณะไอแห้งๆ อยู่นานกว่าปกติ บางครั้งมีเสมหะ หรือมีเลือดออกเป็นเพียงสายๆ ติดปนกับเสมหะออกมา

- น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย

- ปอดอักเสบ มีไข้ เจ็บหน้าอก การพบอาการดังกล่าวอาจไม่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในทันที ต่อเมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว โอกาสที่จะรักษาให้หายก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นเมื่อมีอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อจะทำการรักษาได้ทันการ

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด  สามารถทำได้หลายวีธีดังนี้
ถ่ายภาพเอ็กซเรย์
ตรวจเสมหะ ที่ไอออกมา เพื่อหาเซลส์มะเร็งปอด
ส่องกล้องตรวจดูภายในหลอดลม
ใช้เข็มแทงผ่านผนังทรวงอก หรือขลิบชิ้นเนื้อจากหลอดลม เพื่อวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

การรักษามะเร็งปอด

แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาถึงอายุ ภาวะความแข็งแรงของร่างกาย ระยะของโรค ชนิดของชิ้นเนื้อ และการยอมรับของผู้ป่วยซึ่งสามารถรักษามะเร็งปอดได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การผ่าตัด (Surgery) จะทำเฉพาะในรายที่คาดว่ายังมีหวังตัดมะเร็งออกได้หมด และปอดที่เหลืออยู่ยังเพียงพอ

2. รังสีรักษา หรือการฉายแสง (Radiation therapy) ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ผ่าตัดไม่ได้ และในรายที่ผ่าตัดแล้ว แต่ตัดมะเร็งออกไม่หมดหรือคาดว่ามะเร็งจะงอกขึ้นมาอีก

3. เคมีบำบัด (Chemotherapy) มีบทบาทสำคัญในการรักษามะเร็งปอด ในปัจจุบันนิยมใช้ยาหลายตัวสลับกันเป็นระยะ (cyclical treatment) เพราะได้ผลดีกว่าการใช้ยาตัวเดียว ผลการรักษามักจะดีในผู้ป่วยที่สภาพร่างกายสมบูรณ์และมีมะเร็งในร่างกายน้อย ยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง

4. การรักษามะเร็งปอดแบบประคับประคอง

การป้องกันโรคมะเร็งปอด
สาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งปอดนั้นมีหลายอย่าง สาเหตุบางอย่างอาจป้องกันได้ยาก แต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ การไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ จะช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งในปอดได้อย่างมาก และยังช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคที่มีสาเหตุจากบุหรี่ นอกจากนั้นยังเป็นผลดีต่อบุคคลใกล้เคียงอีกด้วย

ถ้าคุณกำลังป่วยเป็นมะเร็ง มะเร็งปอด มะเร็งทุกระยะ กำลัง หมดหวัง ท้อแท้
!!..เปิดใจ..ชมคลิปนี้..เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็ง"มะเร็งปอด
ทางเลือกใหม่.....ของการรักษามะเร็ง"มะเร็งปอด
ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง...มะเร็งปอด.... ไม่ให้ลุกลาม
เป็นการรักษามะเร็ง"มะเร็งปอด...ด้วยวิธี ปลอดภัย
 มะเร็ง"มะเร็งปอดดูแลได้ด้วยสารสกัดเซซามิน(sesamin)ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

 

 

ไขข้อข้องใจ .สารสกัดเซซามิน......จากงาดำ เข้าไปทำอะไรกับ เซลล์มะเร็ง 

 หมอที่เก่งที่สุดในโลก คือ ร่างกายมนุษย์
หมอที่เก่งที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ "ภูมิคุ้มกัน"
สรุป สารสกัดเซซามิน (Sesamin)เข้าไปทำอะไรกับ เซลล์มะเร็งมะเร็งปอด

เซลล์มะเร็ง''มะเร็งปอด คือเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเรา ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เซลล์มะเร็ง มีการกระจายตัว มันสามารถส่งสารไปกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกเส้นเลือดมาที่ตัวก้อนมะเร็ง แล้วส่งอาหาร จากทางเส้นเลือดเพื่อไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง จากการศึกษา ในหลอดทดลองจากห้องแลป เซซามิน(sesamin)ไปปิดกั้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ ที่จะไปหล่อเลี้ยง

เซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับอาหาร
เซซามิน (Sesamin) ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IL2 ( ซึ่งสาร IL2 ตัวนี้ สหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นสารที่สามารถไปยับยั้งเซลล์มะเร็ง) ซึ่งสาร IL2 นี้แหละที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้น และไปจัดการกับเซลล์มะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไปกระตุ้นบนผิวเซลล์ แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์มะเร็ง มันถูกยับยั้งโดยสารเซซามิน เป็นการอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์วิจัยถึงระดับโมเลกุล


เซซามิน (Sesamin) ยังไปทำให้เซลล์มะเร็งตาย เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายถูกโปรแกรมมาให้เกิดขึ้นและ มีอายุ แล้วก็จะตายไป ยกเว้นเซลล์มะเร็ง ที่มันสามารถ มีอายุและเจริญเติบโตขยายตัวได้โดยไม่มีการตายหรือไม่เข้าสู่ Program Cell Dead เซซามิน(sesamin) สามารถไปแก้โปรแกรมให้เซลล์มะเร็ง เข้าสู่ Program Cell Death หรือฆ่าตัวตาย

                        .เป็นมะเร็งปอด..อาจดูน่ากลัว..เมื่อเป็นแล้ว..อาจเสียชีวิตได้...

วันนี้..มะเร็งปอด ป้องกันได้ ด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ เป็นอาหารเสริมต้านมะเร็ง มะเร็งปอด แต่วันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการใช้สารสกัดจากอาหารเสริมต้านมะเร็งนำมาทานเพื่อดูแลฟื้นฟูเซลล์ภายในร่างกาย แต่ให้ประสิทธิผลดีกว่ายา

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ค้นคว้ามากว่า 20 ปี จนกระทั่งคิดค้นสารสกัดเซซามิน(sesamin) ที่สามารถฟื้นฟูเซลล์ภายในร่างกายได้ เป็นครั้งแรกของโลก

นักวิจัยไทย ค้นพบ..สารเซซามิน(sesamin)ในงาดำ ครั้งแรกของโลกเป็นอาหารเสริมต้านมะเร็ง

 

 

 ข่าวการค้นพบสารเซซามินจากงาดำ เป็นผลงานวิจัยของ ม.เชียงใหม่ การค้นพบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกก้าวของวงการแพทย์ไทย และที่สำคัญ นี่เป็นครั้งแรกของโลก ที่พบว่าสารเซซามิน (Sesamin) ที่พบนั้นจะไปยั้บยั้งการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลาย หรือพูดง่ายๆ ว่า มีโอกาสที่จะใช้ในการยับยั้งมะเร็งได้ด้วย

สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยยั้บยั้งการอักเสบ
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยลดทั้งการสังเคราะห์และลดการดูดซึมสารโคเรสเตอรอล
สารเซซามิน (Sesamin) ทำให้มะเร็งบางชนิดเข้าสู่ขบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้เซลล์ตาย
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยยั้บยั้งการลุกลามของมะเร็งบางชนิดได้
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นให้ร่างกายสร้างสาร IL2 และ IFN-Gramma จากเม็ดเลือดขาว
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยดูแลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด
สารเซซามิน (Sesamin) ทำหน้าที่ช่วยเผาผลาญกรดไขมัน
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยทำให้ วิตตามิน E ทำงานได้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยลดอาการปวด และอักเสบบริเวณต่างๆ ของร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) ลดการเสื่อมสลายของข้อกระดูก และกระดูกอ่อน
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก
สารเซซามิน (Sesamin) ยับยั้งการดูดซึมและสังเคราะห์โคเลสเตอรอลภายในร่างกาย
สารเซซามิน (Sesamin) มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิต
สารเซซามิน (Sesamin) ช่วยในการกำจัดสารพิษของตับ
สารเซซามิน (Sesamin) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สารเซซามิน (Sesamin) มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยเสริมฤทธิ์ของวิตามินอีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารสกัดเซซามิน SESAMIN เหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการลดผลข้างเคียงในระหว่างการให้คีโม หรือ ฉายแสง ทำให้เกิดอาการแพ้น้อยลง
ผู้ที่ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้ร่างกายตอบรับการรักษามะเร็ง
ผู้ที่ไม่สามารถใช้ คีโม หรือ ฉายแสง ในการรักษามะเร็งด้วยตัวเองได้
ผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถกำจัดเนื้อร้าย ในการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลข้างเคียงในการรักษามะเร็ง
ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้อร้าย หรือ มะเร็ง เนื้องอก ซีส
ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง และ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
ผู้ที่มีปัญหาเม็ดเลือดขาวตก ไม่สามารถให้คีโมได้

สารสกัดเซซามิน (Sesamin) คือ สารสกัดงาดำและธัญพืชสูตรที่ดีที่สุด

เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยดีเด่น ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และได้ยอมรับในเชิงวิชาการ โดยการได้จดสิทธิบัตรระดับโลก สามารถจัดจำหน่ายได้กว่า 78 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรเฉพาะประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย

เป็น..มะเร็ง มะเร็งปอด..มะเร็งทุกระยะ...มีพิษร้ายแรง...
อย่ารอ..ให้ถึงระยะสุดท้าย..แล้วค่อยรักษา
รีบตัดสินใจ...ช้าอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้าย...ของคุณ
             >>>แต่ยังมีโอกาสรอด..ถ้าคุณรีบตัดสินใจ.. 

บทความที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่แสดงอาการเมื่อมะเร็งปากมดลูกลุกลามแล้ว อาจจะมีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว
12 Apr 2024
มะเร็งตับ
การรักษามะเร็งตับเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะของโรค สถานะของผู้ป่วย และประเภทของมะเร็งตับ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง
17 Mar 2024
มะเร็งลำไส้
มะเร็งลำไส้ อาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือ อุจจาระมีลักษณะสีเข้ม และมีเลือดปนอุจจาระเหลว และสลับกับแข็ง
4 Jun 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy